live music,

management

& more

KULTIVATION, från "kultivera" 

kult·­iv·­era, ~de ~t, verb 

• odla upp, förädla, utveckla

Kultivation är ett bokningsbolag, artistmanagement & konsultföretag inom musikbranschen. Vi hjälper band och artister att växa på ett hållbart sätt. Vi samarbetar med: Among Lynx, Baskery, Bror Gunnar Jansson, Children of the Sün, Det blev handgemäng, Kristian AnttilaKristina Issa, Nanna Carling, Sallyswag, Sign of the Judgement, Swing Tarturo och The Kokomo Kings. Mer om varje akt finns under Artister & band.

Utöver detta föreläser vi gärna och tar konsultuppdrag för olika aktörer i musikbranschen. Mer info under Våra tjänster och Mer om oss.

Är du arrangör och intresserad av att boka någon av artisterna & banden vi samarbetar med? Mejla oss till hello@kultivation.se, så återkommer vi snarast möjligt.

Vi samarbetar med:

___
 

Kontakta oss

hello@kultivation.se
Johan Karlberg - johan@kultivation.se
Lenny Renholm Falk - lenny@kultivation.se

Vi är sociala
Nyhetsbrev