Värdegrund & vision

"Hållbara artistkarriärer i en jämlik musikbransch"

- Kultivations vision

 

Vår värdegrund

Kultivations värdegrund vilar på alla människors lika värde, rättvisa samt omtanke om djur, natur och planet. Vi står upp för ett hållbart och livskraftigt kulturliv som ger förutsättningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. 

Vår grundsyn är feministisk, dvs vi ser att det finns en maktobalans mellan kvinnor och män (utifrån en binär modell för kön), både i samhället och musikbranschen. 

Vår analys är intersektionell, dvs vi ser att kön är ett förtryck av många; funktion, sexualitet, etnicitet, ålder och socioekonomiska förutsättningar är exempel på maktordningar som samverkar och påverkar människors möjligheter.


Jämställdhet

“Var och en har ett ansvar att göra musikbranschen till en bra bransch att verka i för oss som är här nu och för kommande generationer.”
- Ur Musiksveriges manifest

Kultivation tror att representation, utbildning och trygga rum är viktiga verktyg mot en mer jämställd musikbransch. För att förändra normer och strukturer, i såväl samhället som musikbranschen, behöver vi alla jobba på olika fronter - samtidigt och hela tiden. I det lilla och stora.

2019 signerade Kultivation en avsiktsförklaring inom det europeiska jämställdhetsprojektet Keychange. I denna lovar vi att på ett antal konkreta sätt, kopplade till vår verksamhet och våra förutsättningar, aktivt bidra till en jämställd musikbransch. Vi är också stolta sponsorer till föreningen Popkollo.

Keychange-Pledge-gif
Kontakta oss

hello@kultivation.se
Johan Karlberg - johan@kultivation.se
Lenny Renholm Falk - lenny@kultivation.se

Vi är sociala
Nyhetsbrev